Bemutatkozás

 

 Kálmán Orsolya 2003-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett magyar nyelv és irodalom tanári és pedagógia szakos diplomát, majd 2004-ben pedagógia tanári diplomát. 2003 és 2006 közt az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájának ösztöndíjas PhD-hallgatója. Az ELTE Neveléstudományi Intézetének Oktatáselméleti Tanszékén 2004-től félállású, majd 2006-tól teljes állású tanársegédként dolgozik.
    Fő kutatási területei a felsőoktatás-pedagógia, pedagógusképzés, pedagógusképzés-kutatás és a tanulás témaköre. Részt vett a Tanári és tanulói élettörténetek c. kutatás tervezésében Golnhofer Erzsébettel és Vámos Ágnessel. 2006-tól tevékeny tagja a pedagógia alapszak fejlesztését segítő BaBe-kutatócsoportnak, amiben elsősorban a hallgatók tanulásával, az oktatási módszerekkel és a tanulási kimenetekkel foglalkozik. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Országos Képesítési Keretrendszer I. csoportjának munkájába bekapcsolódott, s a Tanulási kimenetek elismerése klaszterben a felsőoktatás tanulási kimenetével kapcsolatos vitaanyagot készített. 2007 végén egy három hónapos kutatói ösztöndíjjal a Jyväskylä-i Oktatáskutatási Intézetben dolgozott Päivi Tynjälä professzorasszony támogatásával. 2008-tól az OECD CERI Innovatív tanulási környezet programjának hazai koordinátora.
     Tevékenyen vett részt különböző intézményi fejlesztésekben: az ELTE-s tanári kompetenciák kidolgozásában; majd Falus Ivánnal a neveléstudományi mesterszak felsőoktatás-pedagógiai szakirányának koordinálásában és a tantervi akkreditáláshoz való előkészítésében. 2007-ben a felsőoktatás menedzsment mesterszak tervezetéhez kidolgozta a felsőoktatás-pedagógiai szakirány tantervi hálóját. A Neveléstudományi Intézet megbízásából Rapos Nórával fejlesztette ki a pedagógia alapszakos kompetenciahálót. Részt vett több tanári mester szakos tantárgy tervezésében, a tanári mesterszak bemenetével kapcsolatos szakmai bizottság munkájában, a pedagógia alapszak tananyagának kidolgozásában, a Hatékony tanulás tantárgyhoz kötődően.
    Oktatóként a tanulással, tanítással, értékeléssel, tervezéssel és a hallgatói nézetekkel kapcsolatos tantárgyakat tanít a tanárképzésen és a pedagógiai szakon. Tanított felnőttoktatás didaktikáját az ELTE Felnőttoktatási szakértő szakirányú továbbképzési szakon, s tantervelméletet a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karon.