Publikációk

Önálló művek

Kötetben megjelent tanulmányok

 • Kálmán Orsolya (2009): Egyetemi hallgatók társas világa – ahogyan a tanár szakos hallgatók mesélik. In: Szabolcs Éva (szerk.): Ifjúkorok, gyermekvilágok I., Eötvös Kiadó, Budapest. (Megjelenés alatt)
 • Kálmán Orsolya (2008): Tanulási kimenet a felsőoktatásban (vitaanyag). In: Krémó Anita (szerk.): Oktatás és képzés 2010. Műhelybeszélgetések 2007. OKM, Budapest, 131-138.
 • Kálmán Orsolya (2006): A tanulásról és magunkról, mint tanulókról alkotott elképzelések. In: Nahalka István (szerk.): Hatékony tanulás. Pedagógiai segédlet pedagógia szakosok és minden tanulást tanulni vágyó számára, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Intézet
 • Kálmán Orsolya (2006): Az oktatás sikeres fejlesztésének nemzetközi példái. In: Szabó Mária (szerk.): A jövő előszobája. Tanulmányok a közoktatás kezdőszakaszáról, OKI, Budapest, 11-44.
 • Kálmán Orsolya – Szinovszki Bence (2006): Az értékelés szerepe és gyakorlata az AKG-ban a tanulást támogató értékelés perspektívájából. In: Falus Iván (szerk.): Miért jó egy alternatív iskola? Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium pedagógiai hatásrendszere, Gondolat Kiadó, Budapest, 156-201.
 • Kálmán Orsolya (2006): Az AKG eredményessége külső értékelések alapján. In: Falus Iván (szerk.): Miért jó egy alternatív iskola? Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium pedagógiai hatásrendszere, Gondolat Kiadó, Budapest., 202-214.
 • Juhász Zsuzsa – Kálmán Orsolya (2006): A patrónusrendszer. In: Falus Iván (szerk.): Miért jó egy alternatív iskola? Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium pedagógiai hatásrendszere, Gondolat Kiadó, Budapest, 223-238.
 • Kálmán Orsolya (2006): A tanítás, oktatás kutatása a felsőoktatásban In: Buda András - Kiss Endre (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia és az oktatás finanszírozása, A IV. Kiss Árpád emlékkonferencia előadásai, Debrecen, 2005. november, Debrecen : Kiss Á. Archívumn Kvt. : DE Neveléstudományi Tansz., 100-108.

Folyóiratban megjelent tanulmányok

Szerkesztett művek

 • Kálmán Orsolya – Lénárd Sándor (2009, szerk.): Útravaló. Pedagógia BA szakos hallgatók számára. Kézirat.

Háttértanulmányok

 • Kálmán Orsolya – Rapos Nóra (2008): A pedagógia alapszak nevelési-, neveléskutatási- és oktatási asszisztensi szakirányainak tanulási kimenete. Bp., ELTE, Kézirat.
 • Kálmán Orsolya – Rapos Nóra (2007): Kimeneti kompetenciák tartalma és mérése: képesítési eljárások az angol, finn, holland és német tanárképzésben. Bp., Miniszterelnöki Hivatal. Kézirat
 • Kálmán Orsolya (2005): Oktatáspolitikai intézkedések és hatásaik Angliában a kezdő szakasz eredményességének javítása érdekében. Kézirat, Országos Közoktatási Intézet.
 • Kálmán Orsolya (2004): Alapkészségek fejlődése az oktatás kezdő szakaszában – tapasztalatok az USA-ban az „Egy gyerek se maradjon le” törvény tükrében. Kézirat, Országos Közoktatási Intézet.

Konferencia-előadások, absztraktok

 • Vámos Ágnes – Kálmán Orsolya (2008): Kikből lesznek tanárok? ELTE PPK ötéves ünnepi konferenicája, ELTE PPK, Budapest.
 • Kálmán Orsolya (2008): Rapportőri beszámoló „A tanári hivatás megújulása az egész életen át tartó tanulás című konferenciáról, A képzés végén, a pálya kezdetén c. workshop, TEMPUS, Budapest, Kézirat.
 • Kálmán Orsolya (2008): A tanulási környezet társas aspektusa – ahogyan a hallgatók látják. Tanulási környezet: értelmezések, szempontok c. szimpózium, VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest.
 • Kálmán Orsolya – Rapos Nóra (2008): Egy kompetenciaháló fejlesztésének története a pedagógia asszisztens képzésben: eredmények, problémák és kritikai reflexiók. VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest.
 • Kálmán Orsolya (2008): Tanulásszervezés szekció rapportőri beszámolója. Menedzsment kultúra a felsőoktatásban III., ELTE PPK, Budapest.
 • Orsolya Kálmán (2008): Teacher Education in Hungary, The Teaching Profession and Teacher Education in Finland, Lifelong Learning Programme, Joensuu, Finland.
 • Kálmán Orsolya – Lukács István – Rapos Nóra (2007): Az oktatás fejlesztése a pedagógia alapszakon az akciókutatás keretében, A pedagógia szak bevezetése és kutatása az új, kétszintű felsőoktatásban c. szimpózium, VII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest.
 • Kálmán Orsolya (2007): Tanár szakos hallgatók tanulási sajátosságai. V. Kiss Árpád Emlékkonferencia, Debrecen.
 • Kálmán Orsolya – Rapos Nóra (2007): A pedagógusképzés átalakulásának néhány tendenciája Európában. Tanárképzők Akadémiája, Balatonalmádi.
 • Kálmán, Orsolya (2007): Changes in Students’ Learning in Higher Education. JURE 2007 Pre-Conference: Learning as a focus, process and outcome, Budapest, Hungary.
 • Kálmán, Orsolya(2007): The Characteristics of Learning in Higher Educaion. The 1st Symposium of Pedagogy and Psychology PhD Students, „Human Relations and Nowadays Challenges”, Wroclaw, Poland.
 • Kálmán Orsolya (2007): A felsőoktatás-pedagógia szekció rapportőri beszámolója. Menedzsment kultúra a felsőoktatásban II., ELTE PPK és UNIVPRESS Felsőoktatás-kutató Műhely, Budapest.
 • Kálmán Orsolya (2006): A tanítás, oktatás kutatása a felsőoktatásban. Buda András – Kiss Endre (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia és az oktatás finanszírozása. A IV. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai, Debrecen, 100-108.
 • Kálmán Orsolya (2006): Hallgatók tanulástörténete. VI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest.
 • Kálmán Orsolya (2006): Írásbeli szöveges értékelések a tanulást támogató értékelés perspektívájából, IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged.
 • Kálmán Orsolya (2006): Elfeledett tanárjelölti önbírálatok, V. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest.
 • Kálmán Orsolya (2003): Az élethosszig tartó tanulás és az egyetemek. XXVI. OTDK rezümé kötete, Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, 46.
 • Kálmán Orsolya (2001): Az első egyetemi magántanárnők. XXV. OTDK rezümé kötete, Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely, 40.

Recenzió

 • Kálmán Orsolya (2004): A tanulás újszerű megközelítése a tanárképzési gyakorlatban, Pedagógusképzés, 3. szám 103-108.